ReperioSVART

Reperio stödjer Cancerfonden

I Sverige får en av tre ett cancerbesked under sin livstid, men alla drabbas. Forskningen inom området har gjort och gör stora framsteg i kampen mot cancer. Idag överlever 2/3 av de som fått en cancerdiagnos, för 70 år sedan så var det knappt en av tre som överlevde.

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som inte får något statligt stöd utan är helt beroende av gåvor. Cancerfonden har bidragit med 13 miljarder SEK till svensk cancerforskning sedan de bildades för över 70 år sedan. Kampen att besegra cancer går framåt men Cancerfonden behöver fortsatt stöd från oss alla.

Därför har vi på Reperio istället för julgåvor, valt att stödja Cancerfonden i deras viktiga arbete och vision att besegra all form av cancer.

Läs mera om deras arbete på www.cancerfonden.se

Vi vill samtidigt passa på att önska alla våra kunder, kandidater och samarbetspartners en riktigt God Jul🎅 och ett Gott Nytt År!🎉 Ser fram emot att fortsätta vårt samarbete under 2023! ✨

Våra senaste inlägg