Vår Process

Kompetensbaserad rekrytering

På Reperio arbetar vi med en välutvecklad komptensbaserad metodik som minimerar risken för att fördomar och magkänsla vägs in i bedömningen av kandidater. På så sätt arbetar vi för ett mera objektivt och rättvist urval av kandidater. Utifrån kravprofilen tas kandidater fram med hjälp av den kompetensbaserade metodiken i kombination med tester som mäter kompetens och personlighet, vilket medför att det helt enkelt inte finns utrymme för diskriminering. Det här medför en fördomsfri rekrytering och skapar de bästa förutsättningarna för att er rekrytering ska bli långsiktig och hållbar.

Verksamhetsanalys och
kravprofilstagning

Vi inleder samarbetet med ett kravprofilstagande där vi lär oss om kundens verksamhet, företagskultur och framtidsvisioner. Tillsammans med kunden sätter vi upp en kravprofil och arbetsbeskrivning för den aktuella tjänsten. Efter avslutat möte sammanfattar vi all information i en tydlig kravspecifikation och skapar en lockande annons för tjänsten, inklusive en dynamisk videoannons. När ni som kund har godkänt det framtagna materialet, påbörjar vi omedelbart vårt arbete.

Publicering av annonser

Rekryteringskonsulten publicerar annonsen på Linkedin Jobs samt på de största platsannonsportalerna på nätet. Videoannonsen riktar vi gentemot rätt målgrupp på Linkedin. Samtidigt så delar vi annonsen i Reperios sociala nätverk och med kandidaterna i vår interna CV databas.

Proaktiv headhunting

Från dag ett arbetar vi proaktivt genom att själv söka upp potentiella kandidater som är rätt för tjänsten. Vi tar reda på var kandidaterna med rätt kompetens arbetar idag och kontaktar dem för att attrahera dem för aktuell tjänst.

Löpande urvalsarbete

Rekryteringskonsulten genomför löpande urvalsarbete av de kandidater som söker tjänsten och av de kandidater som vi själva proaktivt har hittat genom vår proaktiva headhunting. Urvalsarbetet baseras på de krav på kompetens och personliga egenskaper som vi tillsammans satt upp under kravprofilsmötet.

Intervjuer

Rekryteringskonsulten säkerställer urvalet genom att kvalitetssäkra kandidaterna i intervjuer. Reperio arbetar med kompetensbaserad intervjuteknik för att minimera magkänsla och fördomar och för att bedömningen ska bli så objektiv som möjligt.

Kandidatpresentation för kund

Reperio presenterar kvalitetssäkrade kandidater löpande för kunden. Vi förmedlar kandidatens CV, en skriftlig presentation utifrån vår intervju med kandidaten samt går igenom kandidaten muntligt. Samtliga av de kandidater som vi presenterar rekommenderar vi att våra kunder ska träffa för en intervju.

Intervjuer hos kund

Kunden träffar löpande de kandidater som rekryteringskonsulten presenterar. Vi ser till att boka in kandidaterna på de tider som passar kundens kalender.

Tester

Reperio genomför relevanta tester för tjänsten. Vi är certifierade i OPQ32 Personlighetsanalys och i Verify´s personlighetstester. Är ni osäkra på vilka tester ni ska genomföra så hjälper vi er med det. Vi administrerar testerna, analyserar resultatet och återkopplar till både kandidaten och till våra kunder.

Referenstagning

Vi genomför referenstagning efter en strukturerad modell där vi ytterligare verifierar de intryck som kandidaterna har gett under sina intervjuer och i testresultaten. Vid önskemål genomför vi även bakgrundskontroller.

Anställning & Uppföljning
av kund

Efter avslutat uppdrag följer vi upp kundens och kandidatens upplevelse av rekryteringsprocessen. Den återkopplingen är vi mycket tacksamma för då såväl kund- som kandidatupplevelsen är av största vikt för oss.

Verksamhetsanalys och kravprofilstagning

Vår rekryteringskonsult träffar kunden och går igenom kundens verksamhet, företagskultur, framtidsvisioner m.m. Under mötet sätter rekryteringskonsulten upp en kravprofil och en arbetsbeskrivning tillsammans med kunden för den aktuella tjänsten. Efter mötet sammanställer Reperios rekryteringskonsult all information i en skriftlig kravspecifikation och utformar en annons för tjänsten. När ni som kund har godkänt materialet så påbörjar vi vårt arbete.

Publicering av annons och Social Media Strategi

Rekryteringskonsulten publicerar annonsen på de största platsannonsportalerna på nätet samt utformar en Social Media Strategi där vi riktar annonsen direkt gentemot rätt målgrupp på sociala medier. Samtidigt så delar vi annonsen i Reperios sociala nätverk och med kandidaterna i vår CV databas.

Search, Proaktiv headhunting

Rekryteringskonsulten arbetar proaktiv genom att själv söka upp potentiella kandidater som är rätt för tjänsten. Det finns många passiva kandidater som faktiskt är intresserad av att byta arbetsgivare om de blir kontaktade och får information om en intressant tjänst.

Löpande urvalsarbete

Rekryteringskonsulten genomför löpande urvalsarbete av de kandidater som söker tjänsten och av de kandidater som vi själva proaktivt har hittat genom search och headhunting. Urvalsarbetet baseras på de krav på kompetens och personliga egenskaper som vi tillsammans satt upp under kravprofilsmötet.

Intervjuer

Rekryteringskonsulten säkerställer urvalet genom att kvalitetssäkra kandidaterna i intervjuer. Reperio arbetar med kompetensbaserad intervjuteknik för att minimera magkänsla och fördomar och för att bedömningen ska bli så objektiv som möjligt.

Kandidatpresentation för kund

Reperio presenterar de kandidater för våra kunder löpande som vi anser uppfyller kundernas kriterier. Vi förmedlar kandidatens CV, en skriftlig presentation utifrån vår intervju med kandidaten samt har en muntlig genomgång. Alla kandidater som vi väljer presentera rekommenderar vi att våra kunder ska träffa för en intervju.

Intervju/er hos kund

Ni träffar löpande de kandidater som rekryteringskonsulten presenterar. Vi ser till att boka in kandidaterna på de tider som passar er kalender.

Tester

Reperio genomför relevanta tester för tjänsten. Vi är certifierade i OPQ32 Personlighetsanalys och i Verify´s personlighetstester. Är ni osäkra på vilka tester ni ska genomföra så hjälper vi er med det. Vi administrerar testerna, analyserar resultatet och  återkopplar till både kandidaten och till våra kunder.

Referenstagning

Vi genomför referenstagning efter en strukturerad modell där vi ytterligare verifierar de intryck som kandidaterna har gett under sina intervjuer och i testresultaten.

Anställning & Uppföljning av kund

Efter avslutat uppdrag följer vi på Reperio upp er upplevelse av samarbetet. Vi är alltid glada för er feedback på hur vi kan ändra något för att passa just er organisation bättre. Vi följer även upp hur kandidaten har upplevt rekryteringsprocessen. Den feedbacken är oerhört viktig för oss och gör att vi ständigt kan bli lite bättre.

Ett urval av samarbeten

Vi är mycket stolta över våra fantastiska samarbetspartners. Kontakta oss för mer information eller ytterligare referenser.

Senaste nytt

Vad säger våra kunder?