ReperioSVART

🤷‍♀️🤷‍♂️ Varför ska jag börja hos dem när jag har en liknande tjänst idag?! 🏭

En högst berättigande och relevant fråga som jag måste besvara när jag “headhuntar” en kandidat och svaret behöver handla om så mycket mera än en tillfredsställande lön.

⚙🔨💻 Till dig som är VD eller rekryterande chef, visste du att enligt en undersökning på Linkedin så undersöker 75% av alla arbetssökande ett företags Employer Brand innan de söker till en tjänst.

Så, nedan delar jag några råd hur ni bygger erat Employer Brand:

🚩 Definiera tydligt ert rykte som arbetsgivare och inkludera mjuka värden som företagskultur och bemötande i rekryteringsprocessen.

🚩 Erbjud tydliga förmåner, både hårda och mjuka, som kommunicerar värdet för de anställda.

🚩Visa hur ert företag bidrar till hållbarhet och innovation. Många talanger, särskilt unga, söker meningsfulla och hållbara arbetsplatser.

🚩Erbjud kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter. Talanger söker arbetsgivare som investerar i deras professionella tillväxt.

Visste du att arbetssökande litar tre gånger mer på medarbetares ord än på arbetsgivarens? Så uppmuntra dem att dela sina positiva erfarenheter på sociala medier då det skapar en trovärdighet och ger en autentisk bild av er arbetsplats.

📢 Har ni ett tydligt Employer Brand som ni kommunicerar till potentiella kandidater?

Våra senaste inlägg