ReperioSVART

HUR ÄR JARGONGEN PÅ ER ARBETSPLATS?

Idag är vi på Reperio så glada och pepp på att inleda ett nytt samarbete med TL Bygg där vi söker deras nästa KMA-samordnare och Entreprenadingenjör! 🙌🎯

Visste ni att TL Bygg var initiativtagare till SILA SNACKET?! ⬇

🤐💡FRÅN SILA SNACKETS HEMSIDA ” En hård jargong, vilken bransch det än handlar om, skapar en miljö där vissa mår dåligt och andra känner sig tvingade att vara någon de inte är. De sätter upp en fasad de inte mår bra av, bara för att passa in. Och det i sin tur kan skapa psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar. Och i värsta fall något mycket värre. Det är därför vi silar snacket!” – Läs mera via länken i första kommentaren.”

Det har varit så inspirerande att få höra från TL Bygg hur SILA SNACKET medfört en mer medveten och schysstare jargong ute på byggarbetsplatserna.

🤔 Hur arbetar ni med att motverka en oacceptabel jargong på arbetsplatsen?

Våra senaste inlägg