ReperioSVART

❗BRISTANDE MÅNGFALD STÄNGER UTE VÄRDEFULL KOMPETENS❗

Läste att chefsrekryteringens “hemligheter” inom Executive Search har granskats av Stiftelsen Allbright i rapporten “Rekryteringsbolagen – Näringslivets grindvakter”. Resultaten visar på hinder för jämställda ledningsgrupper i Sverige.😔

➡ Ålder, bakgrund och bostadsort kan påverka dina karriärmöjligheter.

Kompetens och erfarenhet borde slå högst, men så är inte alltid fallet, enligt rapporten. Enligt Amanda Lundeteg, VD Allbright, har trenden funnits några år: Sverige står och stampar medan andra länder som Tyskland kör om.

Rapporten är verkligen ingen uppmuntrande läsning. Ämnet måste prioriteras i samtalen med våra kollegor i branschen och uppdragsgivare för att främja ökad mångfald på ledande befattningar! ⭐

🤔 Nyfiken på? Hur tänker du kring det här?

Våra senaste inlägg