ReperioSVART

✨ FRÅN HÖGPRESTERANDE SÄLJARE TILL CHEF 👔

När jag ska rekrytera en senior säljare får jag ibland höra att det finns möjligheter för rätt person att befordras till försäljningschef. Visst, det kan vara ett bra ”säljargument” men det finns också många säljare som inte vill bli chef:

” Nej Malin, det blir för mycket administrativt och personalhantering. Jag kommer ju från det jag är bäst på, tekniken och att bygga relationer.”

Fundera på följande innan du befordrar den bästa säljaren i teamet:

🚩Arbetsrollen förändras från att fokusera på individuell prestation till att stötta och utveckla ett team.
🚩En toppsäljare besitter specifika färdigheter och egenskaper och som chef krävs ledarskapsförmågor.
🚩Att den bästa säljaren är chef kan skapa spänningar i säljteamet om det inte hanteras på rätt sätt.
🚩Det är avgörande att stötta den nya chefen för att säkerställa framgång för både individ och team.

💡 Att befordra den bästa säljaren till chef är såklart möjligt, men det kräver en noggrann övervägning och en strategi för att hantera övergången.

🤔 Vilka erfarenheter har ni haft med sådana befordringar?

Våra senaste inlägg