ReperioSVART

Vad tillför personlighetstester vid rekrytering? 💻📑 👤 👥 👤 👥

“- Malin, rekommenderar du personlighetstester?” Jag svarar alltid entusiastiskt “ja” för faktum är att de är en oumbärlig del av varje rekryteringsprocess, oavsett vilken roll vi tillsätter.

Varför? Jo, testerna ger oss möjlighet att gå bortom CV och personligt brev:

 🔎 Genom att analysera kandidaters egenskaper kan vi säkerställa att de passar in i vår arbetskultur och värderingar.

🎯 Personlighetstester hjälper oss att förutsäga hur kandidater kommer att prestera i sina nya roller och testerna som används är validerade och tillförlitliga, vilket försäkrar effektiviteten.

🌈 Testerna minskar risken för personlig bias och främjar mångfald genom att fokusera på kompetenser som är relevanta för jobbet.

🤝 Genom att göra personlighetstester så kan vi utveckla och stötta kandidater på bästa sätt i deras fortsatta professionella utveckling.

Personlighetstest är EN viktig komponent för att identifiera och utveckla talanger, MEN de bör används tillsammans med andra bedömningsmetoder.

Våra senaste inlägg