ReperioSVART

⭐ 🚀 Framtidssäkra ditt företag med Successionsplanering 🚀⭐

Under min tid som företagsledare och grundare av ett rekryteringsföretag har jag sett de som drabbats av stor sårbarhet när nyckelpersoner går i pension eller plötsligt lämnar organisationen. 🤕

Här kommer mina bästa tips för att förebygga kompetenstapp:

👉 Identifiera avgörande kompetenser, inte bara inom ledarskap utan också olika specialister och supportfunktioner.

👉 Utvärdera nuvarande medarbetares kompetenser för potentiella efterträdare.

👉 Kartlägg vilka färdigheter som behöver utvecklas hos efterträdare.

👉 Skapa individuella utvecklingsplaner för potentiella efterträdare.

👉 Vid behov, dra nytta av extern rekrytering för att komplettera kompetensbristerna inom organisationen.

👉 Arbeta med kontinuerlig utvärdering och anpassning av din planering.

📈 Till dig som successionsplanerar, vilket steg tycker du är mest utmanande?

Våra senaste inlägg