ReperioSVART

😖👨‍💻 NÄR DEN DIGITALA INTERVJUN KÄNNS JOBBIG 👩‍💻😧

Något jag ofta får höra både från vänner och människor jag träffar i arbetslivet är att de digitala intervjuerna känns jobbigare än de fysiska. Här kommer därför några enkla fredagstips om hur du kan minska nervositeten:

🌐 Testa din internetanslutning, dator, webbkamera och mikrofon för att undvika tekniskt strul.

🏡 Välj en lugn och upplyst plats och ha en städad bakgrund eller använd en fiktiv bakgrund.

💻 Förstå vilken programvara som används för intervjun (t.ex. Zoom, Skype, Teams) och bekanta dig med funktionerna.

👔 Ta på dig kläder som du skulle ha valt för en fysisk intervju, det hjälper dig att känna dig mer professionell och självsäker.

👁️ Se in i kameran när du talar för att skapa ögonkontakt istället för att titta på din egen bild.

📵 Stäng av din telefon eller sätt den i flygplansläge för att undvika avbrott under intervjun.

Hur känner du inför digitala intervjuer kontra att ses i verkligheten? 🌟💼

Våra senaste inlägg