ReperioSVART

🌪️ FELREKRYTERING, SOM EN EKONOMSIK TORNADO 🌪️

Källor säger att prislappen för en felrekrytering är cirka 700 000 kronor, men för chefer eller specialister kan det snabbt bli högre siffror. Att rekrytera rätt från början är avgörande då konsekvenserna av felval sträcker sig långt bortom de uppenbara kostnaderna:

  1. Direkta kostnader:

🎯 Att hitta rätt person kräver annonser, intervjuer och resurser. – Felval innebär att processen måste upprepas, vilket blir kostsamt.

  • 💰 Indirekta kostnader:

 🤝 Att introducera en ny medarbetare kräver tid och resurser – Om personen inte passar, måste introduktionen göras om.

🏢 Fel person stör sitt egna och teamets arbetsmoral – Det påverkar även chefen som måste lösa problemet.

🛒 Missnöjda kunder kan vända sig till konkurrenter.

🏢 Felrekrytering kan ifrågasätta ledningens kompetens. – Det kan leda till sänkt arbetsglädje och medarbetare som söker nya jobbmöjligheter.

Har du varit med om en rekrytering som gick fel?

Våra senaste inlägg