ReperioSVART

Att ta hjälp av ett rekryteringsföretag

Vad är egentligen viktigt när vi hjälper en ny kund med rekrytering? Att ta hjälp av oss på Reperio innebär att ni som kund, oavsett om ni är en HR avdelning eller ett mindre bolag utan HR avdelning, ska kunna fokusera på er kärnverksamhet medan vi arbetar fram och kvalitetssäkrar potentiella kandidater för tjänsten.

Vår ambition vid ett nytt samarbete är att lära känna er och ert företags organisationskultur och värderingar. Här kommer några punkter som vi anser är viktiga för att skapa förutsättningar för en lyckad rekrytering:

  • Vi lär känna ert företag, organisationsuppbyggnad, ägare/historia, framtidsplaner och visioner
  • Vi sätter oss in i och får en förståelse för er företagskultur och era värderingar
  • Vi lär oss om hur er process ser ut när ni träffar kandidaterna som vi presenterar. Dvs. vilka intervjuer görs och med vilka?
  • Vi lär oss förstå hur er ”onboading” process ser ut när kandidaten väl börjar sin anställning hos er.

Varför är det då viktigt att vi får lära känna er på djupet? Jo, våra rekryteringskonsulter fungerar ju som er förlängda arm och ska representera ert företag gentemot potentiella kandidater på ett så rättvist och nyanserat sätt som möjligt. Ju mer kunskap och information som vi har om er, ju mer ärlig bild kan vi förmedla om er till kandidaterna.

Eftersom vi kontaktar kandidater som redan sitter på en trygg anställning idag så är det också av stor vikt att ni som rekryterande part funderar igenom varför en kandidat på en liknande tjänst ska vilja börja arbeta hos er? Vad är uppsidan? Vad kan ni erbjuda en kandidat som de inte har tillgång till idag? Här handlar det inte enbart om lön. Det visar sig faktiskt i undersökningar att på första plats vid ett byte av jobb så är det inte lönen som hamnar utan trivsel. Trivsel kan handla om allt ifrån trevliga kollegor, förmåner såsom möjlighet att arbeta hemifrån, pensioner, utvecklingsmöjligheter till frukost på kontoret på fredagar. På en marknad som idag är kandidaternas så krävs det att ni som kund lyfter fram ert ”Employer Brand”, dvs. varför ni är en attraktiv arbetsgivare.

Vi vet alla att en felaktig rekrytering kostar i såväl tid som resurser så vi på Reperio är måna om att det ska bli rätt från början. Reperio skapar goda förutsättningar för en långsiktig och hållbar rekrytering genom att kvalitetssäkra kandidaterna genom flera olika steg såsom exempelvis kompetensbaserade intervjuer, tester till referenstagning. Om kandidaterna verifieras i flera olika steg så ökar också möjligheterna till att du kan känna dig trygg i ditt beslut av vem som slutligen får tjänsten. Hoppas att det här blogginlägget har givit dig en tydligare bild av hur det är att ta hjälp av ett rekryteringsföretag.

Våra senaste inlägg

Uncategorized

Reperio stödjer Cancerfonden

I Sverige får en av tre ett cancerbesked under sin livstid, men alla drabbas. Forskningen inom området har gjort och gör stora framsteg i kampen

Läs mer >
reperio

Vem är du bakom ditt CV?

När du träffar en rekryteringskonsult för att du sökt en tjänst genom dem så får du nästa alltid först komma på en intervju hos rekryteringsföretaget.

Läs mer >